ag捕鱼王在哪下载
不良事件上报

不良事件登记表

Baxalta’s 中国药物安全部

021-22852128 (电话)

021-22852197 (传真)

China.PV@baxalta.com

 • 信息报告人
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • 患者/参与者信息
 • *
 • *
  *
 •     *
 • *
 • *
 • *
 •     *
 •     *
 •      *
 • 产品信息
 • *
 •      *
 • *
 • 事件信息(为所识别的每一例事件提供以下信息)
 • *